רשות שוק ההון חוזרת לקדם בחקיקה אישור קבוע למתן ייעוץ פנסיוני בבנק – מחוץ לכותלי הסניף

רשות שוק ההון חוזרת לקדם בחקיקה אישור קבוע למתן ייעוץ פנסיוני בבנק – מחוץ לכותלי הסניף

הסוף להיתר הזמני לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני שלא בסניף? הרשות תבחן את הצורך בהארכת הוראת השעה * למרות שתיקון חקיקה בנושא לא נכלל במסגרת חוק ההסדרים, בכוונת הרשות לחזור ולקדם את תיקון החקיקה בנושא. תזכיר החוק שפורסם כולל אפשרות להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים, כגון אפליקציה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה