Mapfre מוכר את אחזקותיו ב-Bankia / מאת ישראל גלעד

Mapfre מוכר את אחזקותיו ב-Bankia / מאת ישראל גלעד

בנק Caixabank שילם 110% של שווי Bankia כפי שהוערך על ידי יועץ עצמאי, אך Mapfre החל בתהליך בוררות בטענה שהתמורה צריכה להיות גבוהה יותר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה