ביטוח לאומי

האם הקורונה הייתה טובה לאלמנטרי? / חגי שפירא

לאחר שהתייחסנו לתוצאות של החברות בכל אחד מתחומי הפעילות אנו מסכמים את ארבעת תחומי הפעילות ולהלן תוצאות 2021: הערה: התוצאות הרשומות אינן כוללות את שירביט (שהחל מדצמבר תפוקתה הועברה לתפעול בהראל). א. החברה הגדולה ביותר במגזר האלמנטרי היא הראל - עם תפוקה של 3.693 מיליארד שקל המהווים כ-15.7% מתפוקת האלמנטרי (חלקה ברווחיות כ-41 מיליון שקל המהווים כ-3% מרווחי כל החברות). ב. החברה הרווחית ביותר במגזר האלמנטרי היא הפניקס עם רווח של 485.3 מיליון שקל, המהווים כ-35.5% מרווחי כל החברות באלמנטרי (חלקה בתפוקה כ-3.155 מיליארד שקל המהווים 13.5% רק מתפוקת האלמנטרי)...