הלמן אלדובי גמל ופנסיה

הלמן אלדובי גמל ופנסיה רשמה רווח של 4.1 מיליון שקל ברבעון השני של 2020 – פי 4 מהרבעון המקביל אשתקד

הלמן אלדובי גמל ופנסיה רשמה רווח של 4.1 מיליון שקל ברבעון השני של 2020 – פי ארבעה מהרבעון המקביל אשתקד, בו נרשם רווח של 1 מיליון שקל. בחציון רשמה חברת הפנסיה והגמל של בית ההשקעות רווח של 3.7 מיליון שקל, לעומת הפסד מינורי של 148 אלף שקל בחציון הראשון של 2019. בתחום הפנסיה, נרשם גידול של כ-51.5% בהיקף ההפקדות בחציון הראשון של שנת 2020 והללו עמדו על כ-471 מיליון שקל לעומת כ-311 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות במגזר הפנסיה גדלו בחציון ראשון 2020 בכ-32.8% והסתכמו בכ-11.7 מיליון, לעומת 8.8...