הלמן אלדובי

מיטב דש: הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 עמד על 40 מיליון שקל, עלייה של כ-33% בהשוואה לאשתקד

הרווח הנקי של מיטב דש ברבעון השני של 2021 עלה ב-33% ועמד על כ-40 מיליון שקל בהשוואה לכ-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה. ההכנסות ברבעון השני של 2021 הסתכמו לסך של כ-275 מיליון שקל, קצב שנתי של למעלה מ-1 מיליארד שקל ועלייה של כ-22%, בהשוואה להכנסות של כ-226 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהכנסות מניהול נכסים, מחבר הבורסה וממגזר אשראי חוץ בנקאי (בעיקר פנינסולה). היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה עלה ב-30 ביוני השנה בכ-24% לכ-67 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-54...
שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

שובו של הגירעון האקטוארי? אחרי שב-2017 ו-2018 הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה היה חיובי או עמד על 0, ב-2019 ו-2020 הגירעון האקטוארי חוזר. ב-2020 נרשם גירעון…
יו"ר המפלגה הכלכלית, פרופ' ירון זליכה, לפוליסה: רשות שוק ההון לא לוקחת בחשבון את הנטל הרגולטורי שהיא משיתה על פעילים בענף ועל החברות הקטנות

יו"ר המפלגה הכלכלית, פרופ' ירון זליכה, לפוליסה: רשות שוק ההון לא לוקחת בחשבון את הנטל הרגולטורי שהיא משיתה על פעילים בענף ועל החברות הקטנות

מאת מרינה פובולוצקי פרופ' ירון זליכה, החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר, מתמודד בבחירות לכנסת ה-24 בראשות המפלגה הכלכלית. בשיחה עם פוליסה אמר השבוע, כי במפלגתו…