שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

בכיר באחת מחברות הביטוח התייחס לנתונים: לקרנות החדשות יחסית יש תמהיל גבוה של מצטרפים חדשים. בשלב זה, הקרן מוגנת עם תקופת אכשרה שיש לאותם עמיתים ולכן הקרן לא משלמת בגינם תביעות. לכן, בהגדרה, קרנות הפנסיה הצעירות משלמות פחות תביעות. התמונה תתהפך משמעותית בשנים הקרובות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה