המוסד לביטוח לאומי

האם יש להכיר בפגיעה אסתטית כמקרה ביטוחי? / יעקב קיהל

בבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה תביעת שני כדורגלנים כלפי מבטחת על פי הפוליסה הקבוצתית לביטוח תאונות אישיות. המוסד לביטוח לאומי הכיר באירועי הפגיעות כתאונות עבודה, והוועדה הרפואית מטעמו קבעה להם נכות קבועה בגין צלקת שנגרמה להם כתוצאה מתאונה. התובעים פנו למבטחת הביטוח הקבוצתי לתאונות אישיות בבקשה להכיר בנכות שנקבעה על ידי הביטוח הלאומי, ברם המבטחת דחתה את דרישתם בטענה שהחבלה הגופנית הנדונה אינה מכוסה לפי תנאי הפוליסה. בכתב התביעה צוין כי הנתבעת הכירה לכאורה במקרה התאונה וכן לא חלקה על אחוזי הנכויות שנקבעו על ידי הביטוח הלאומי, אך המחלוקת שנידונה...