הממונה על שוק ההון

שירביט והראל מבקשות צו לכינוס אסיפה של בעלי פוליסות הביטוח בשירביט

שירביט והראל מבקשות מבית המשפט המחוזי בתל אביב מתן צו לכינוס אסיפה של בעלי פוליסות הביטוח, שהם כל לקוחות שירביט בפעילות הביטוחית המועברת להראל, במסגרת הסכם העברת הפעילות הביטוחית שנחתם ביניהן לפני שבוע ימים. בפנייה לבית המשפט נאמר, כי נוכח לוחות הזמנים שנקבעו להשלמת העסקה ולנוכח החשש מפגיעה בעסקיה של שירביט כתוצאה מהתמשכות ניהול ההליכים לאישור העסקה, מתבקש בית המשפט להורות על כינוס האסיפה בהקדם האפשרי, וככל הניתן במהלך חודש אוגוסט. בהסכם שנחתם בין שירביט להראל נקבע כי הראל תרכוש את זכויותיה והתחייבויותיה של שירביט כלפי לקוחותיה בעלי פוליסות הביטוח...
המלצות הצוות לבחינת הנטל הרגולטורי: יש מקום שהרגולטורים הפיננסיים יקיימו הליכי RIA – אך במסגרת נבדלת מהחובה על יתר הרגולטורים

המלצות הצוות לבחינת הנטל הרגולטורי: יש מקום שהרגולטורים הפיננסיים יקיימו הליכי RIA – אך במסגרת נבדלת מהחובה על יתר הרגולטורים

המהלך הממשלתי להקלה בנטל הרגולטורי עשוי להיות בעל השלכות עצומות על ענף הביטוח, ובפרט על סוכני הביטוח. כלל הפעילים בענף – חברות ביטוח וסוכנים או…