המפקחת על הביטוח

חוק ההסדרים 2020: האוצר מקדם בוררות חובה בתביעות רכב רכוש

משרד האוצר מקדם הצעת חוק להקמת מנגנון בוררות חובה בתביעות רכב רכוש. הצעה זו כלולה בחוק ההסדרים לשנת 2020. לא מדובר בפעם הראשונה שהצעה מסוג זו נכללת בחוק ההסדרים. ב-2018 גם הייתה כלולה בחוק ההסדרים הצעה להקמת מוסד ליישוב סכסוכים בענף הביטוח. על רקע זה ניהל יו"ר לשכת עורכי הדין דאז אפי נוה מאבק פומבי חריף נגד המפקחת על הביטוח הקודמת דורית סלינגר. ועדת שרים לתיקוני חקיקה כבר אישרה את ההצעה, אך בסופו של דבר ההצעה יצאה אז מחוק ההסדרים הסופי שהוגש לאישור הכנסת. על פי המנגנון המוצע, תובענה שהוגשה...