טריא

אופק אגודה שיתופית קיבלה רישיון מטעם רשות שוק ההון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, העניק רישיון בהקמה לאופק אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ. הרישיון בשלב זה הוא לתקופת הקמה מרבית של שנתיים. האגודה, כך נמסר, נדרשת להשלמת ההיערכות המיכונית, התפעולית והרגולטורית, על מנת שתוכל לפעול באופן מלא. זאת, לצד חתימתה על הסכם עם ספק המערכת הטכנולוגית, שזכה במכרז של המדינה מ-6 בספטמבר 2018, TCS מקבוצת Tata. בתום תקופת ההקמה ולאחר השלמת הדרישות הרגולטוריות על ידי אופק, תתאפשר הענקת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי בהתאם לתחומי העיסוק שיותרו לאגודה. אופק מספקת לחבריה (מחזיקי מניה) שירותים של...