יפתח רון טל

מגדל רשמה רווח רבעוני כולל של 294 מיליון שקל – גידול של 26% בהשוואה לאשתקד

מגדל אחזקות מדווחת היום (ג') על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2022: ברבעון הראשון לשנת 2022 ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל של כ-294 מיליון ש"ח, לעומת רווח בסך של כ-233 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-26%. היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-377 מיליארד ש"ח, נכון ל-31.03.2022, לעומת כ-338 מיליארד ש"ח נכון ל-31.03.2021, עלייה של כ-11%. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה של עקום הריבית שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח, בעיקר בביטוח חיים ובביטוח סיעודי. מנגד, נרשמו הפסדי השקעות עודפים של כ-1.3 מיליארד ש"ח הנובעים מירידה בשערי אגרות...