מגדל

מגדל העמידה אשראי נוסף לקרן הריט אזורים Living בסך 252 מיליון שקל

מגדל וקרן הריט אזורים Living מגדילות את ההתקשרות במסגרת הסכם המימון עליו חתמו בדצמבר 2019 עבור פרויקטים להשכרה לטווח ארוך בשכונת בית בפארק באור יהודה ושכונת הרקפות בראשון לציון. על פי התוספת להסכם המימון, העמידה מגדל ביטוח אשראי נוסף בסך של 252 מיליון שקל כנגד שוויים של הפרויקטים לאחר סיום הקמתם ואכלוסם המלא. כעת, בתוספת המימון שהעמידה מגדל לבניית הפרויקטים, עומד סך האשראי על היקף כולל של 835 מיליון שקל. קרן וריבית ההלוואות שהועמדו מתוקף מסגרת האשראי הינן צמודות למדד המחירים לצרכן. כמו כן, מסגרת האשראי תישא ריבית שנתית (כאמור,...
למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח מצרפי של 1.285 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022 – ירידה של כ-11% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021. התוצאות הושפעו…
אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאז שענף הפוליסות ההפרשיות נפתח לתחרות רואים התגמשות של החברות וירידה בדמי הניהול / מרינה פובולוצקי

אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאז שענף הפוליסות ההפרשיות נפתח לתחרות רואים התגמשות של החברות וירידה בדמי הניהול / מרינה פובולוצקי

עדכון תקנות מס הכנסה מ-2018 ומספר תביעות ייצוגיות שהובילו להסדרי פשרה - שיפרו את תנאי דמי הניהול בפוליסות ההפרשיות שנפתחות בעקבות הגדלת ההפקדות בביטוחי מנהלים,…