עמיתים

עמיתים העמידה הלוואה של 115 מיליון שקל לג'נריישן קפיטל לרכישת מתקן אגירה שאובה בגלבוע

עמיתים המנהלת את קרנות הפנסיה הוותיקות, העמידה הלוואה בגובה של 115 מיליון שקל לקרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל לרכישת מלוא החזקותיה של אלקטרה, המהוות 25.5% מהון מניותיה של פי.אס.פי השקעות. בכך, ג'נריישן קפיטל השלימה את עסקת הרכישה של מתקן אגירה שאובה במעלה הגלבוע בהספק מותקן של 300 מגה-וואט. התמורה הסופית ששולמה עומדת על כ-227 מיליון שקל. להערכת החברה, מתקן האגירה צפוי להכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון שקל, מתוכם כ-275 מיליון שקל תשלומי זמינות. כמו כן, הוא צפוי להניב EBITDA ממוצעת של כ-225 מיליון שקל בשנה ותזרים חזוי לבעלים בממוצע...