קרן ברירת מחדל

סוכנים לד"ר משה ברקת: בדוק את איתנותן של קרנות ברירת המחדל

[caption id="attachment_52440" align="alignleft" width="300"] המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת[/caption] "אנו מבקשים להורות על ביצוע בדיקה ובקרה מקיפה, שתכלול בין היתר בחינת האיתנות הפיננסית בחברות שנבחרו להיות קרנות פנסיה ברירת מחדל, שצריכות לתת מענה לצרכים של הציבור המקופח". דרישה ברוח זו הועברה בימים אלה למפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת. במכתב, עליו חתומים סוכנים, בהם עמוס גואטה (יו"ר ועדת טכנולוגיות בלשכת סוכני הביטוח), אשר סייפר, הראל כהן, נורית יעקובי, הראל פולק, גיא לוי עזר, אשר ליטטי ואחרים, נכתב: "אנו פונים מתוך דאגה לציבור שאנו משרתים... מדובר בקרנות חדשות וללא ניסיון...