רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

רשות שוק ההון דוחה פעם נוספת את הרפורמה בספקים המעריכים בביטוח הסיעודי

רשות שוק ההון דוחה פעם נוספת את הרפורמה בספקים המעריכים בביטוח הסיעודי. מדובר בדחייה רביעית ברפורמה, שהייתה חלק מרפורמה נרחבת בביטוח סיעודי שהמפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת פרסם בנובמבר 2018 (הייתה למעשה הרפורמה הראשונה שהוציא לפועל כמפקח על הביטוח). מאז, הפרק הכולל הוראות על הספקים המעריכים נדחה לראשונה ביוני 2019 לאפריל 2020, ואז נדחתה הרפורמה בפעם נוספת מיולי 2021 למרץ 2022. וכעת – היא נדחית לספטמבר 2022. הדחייה נעשית על רקע לחצים שמפעילות חברות הביטוח. יצוין כי לא מדובר בשינוים מהותיים בכיסוי הביטוח, אלא בהליכי תפעול. אולם בחברות סבורים...