שוק החיסכון הפנסיוני

אבן דרך – שוק החיסכון הפנסיוני חצה את קו טריליון השקלים / מאת איציק אסטרייכר

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל ממשיך לצמוח ולשבור שיאים כאשר בסוף חודש אוקטובר 2019 הסתכם בסכום של טריליון שקל, לעומת 870 מיליארד שקל בראשית השנה, ו- 820 מיליארד שקל בראשית 2018. לאחר גידול בשיעור של 6.1% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2018 חל גידול בשיעור של כמעט 15% בחודשים ינואר-אוקטובר 2019, הן בזכות הפקדות הולכות וגדלות לתוכניות הפנסיוניות והן בזכות העליות המרשימות בשווקים מאז ראשית השנה בהן מושקעים כספי החיסכון הפנסיוני. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש אוקטובר כ-397 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-359 מיליארד שקל...