ביטוח ישיר דורשת מסוכנים להודות שפעלו בניגוד לחוזר הצירוף – כתנאי להעברת מידע

17.01.18 | 16:58
החברה מתנה העברת מידע בהתאם לחוזר הצירוף, בחתימה על הצהרה שהסוכן ביקש לקבל מידע שלא בהתאם להוראות החוזר. לשכת סוכני הביטוח בתגובה: הלשכה רואה בחומרה את הניסיון של ביטוח ישיר לחסום קבלת מידע בידי הציבור לגבי מוצרים המנוהלים אצלה או באמצעותה. לדברי הלשכה, ההתנהלות נוגדת את כוונת המפקחת בכל הקשור לטובת הלקוחות

הפניקס מעניקה פטור מהשתתפות עצמית בנזקי מים למבנה ולתכולה לדירות בקומות ביניים

17.01.18 | 17:08
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס: אנו בטוחים כי הטבה נוספת זו שהינה ייחודית לתוכנית ביטוח הדירה שלנו, תאפשר למבוטחים לבחור את הביטוח המתאים ביותר עבורם, ועונה על צורך ממשי של רבים ממבוטחינו הקיימים ורבים אחרים המתגוררים בקומות ביניים

הסכם קיבוצי ראשון נחתם בשלמה ביטוח

17.01.18 | 18:13
סעיפי ההסכם כוללים העלאת שכר המינימום באופן ניכר מעל הקבוע בחוק והעלאת שכר בשיעור של 12% על פני ארבע שנים לצד הענקת מענקים וקרנות השתלמות לעובדים

מבטחים ומבוטחים

חדשות

כדאי לדעת

הזירה המשפטית

רגולציה

מאמרים

עיון נוסף

סקירות

שיחת פוליסה

ביטוח בינלאומי

סייבר

פוליסה פיננסים

insurtech