תגובה מעוררת מחלוקת של הפיקוח מכשירה את מדיניות ביטוח ישיר שלא להעביר מידע על פוליסות לסוכנים

18.10.17 | 15:25
הפיקוח: על מנת לקבל מידע בהתאם לחוזר הצירוף לביטוח, יש לציין באיזו פוליסה מדובר. יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, לפוליסה: מדובר בתשובה מתחכמת, לא מקצועית ולא נכונה. נספח ב' של חוזר הצירוף לא כולל דרישה לציין מספר פוליסה, ולכן אין מקום לדרוש זאת

ייצוגית נגד מגדל בנושא כתבי השירות: מתעלמת מהוראותיו של משרד האוצר

18.10.17 | 17:53
מגדל מואשמת בכך שלא הציגה מחירים של כתבי שירות בנפרד ממחיר הפוליסה. בית המשפט מתבקש להשיב למבוטחים סכומים ששולמו ביתר בעקבות כתבי שירות שסופקו כמקשה אחת

ערן אורן מונה למנכ"ל סוכנות הביטוח וובי במקום שרון גילר

18.10.17 | 17:05
מחליף את המנכ"ל הנוכחי גילר שחשוד באי סדרים

מבטחים ומבוטחים

חדשות

כדאי לדעת

הזירה המשפטית

רגולציה

מאמרים

עיון נוסף

סקירות

שיחת פוליסה

ביטוח בינלאומי

סייבר

פוליסה פיננסים

insurtech