רשות שוק ההון מבהירה: הדרישה של המוסדיים לאישור מעסיק לצורך שחרור כספי פיצויים מרוקנת מתוכן את תיקון 21 לחוק

26.03.19 | 14:38
ברקת מבהיר כי זכותו של העמית למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה. בדצמבר האחרון חשף תחקיר פוליסה כי המוסדיים מערימים קשיים על החוסכים, בעיקר על ידי התניית שחרור הכסף באישור מעסיק על סיום העבודה – גם כאשר המעסיק כבר לא קיים

דוח הכשרה: הרווח הכולל ב-2018 הסתכם ב-47 מיליון שקל לעומת הפסד של 3 מיליון שקל ב-2017

25.03.19 | 12:29
שמעון מירון: אנו מסכמים שנה רווחית ומוצלחת עם שיא של רווח חיתומי בענפי הביטוח הכללי

ייצוגית נגד כלל ביטוח: הנפיקה פוליסת ביטוח בריאות אגב רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ללא הסכמה

25.03.19 | 15:35
בבקשה נאמר, כי מבירור עם מוקד שירות הלקוחות של כלל ביטוח נודע למבקשות לראשונה כי הן מבוטחות בביטוח תאונות אישיות עד גיל 80, כאשר ביטוח זה לא נדרש להן בעת שהותן בחו"ל ומהווה בחלקו כפל ביטוח לתקופה זו

מבטחים ומבוטחים

חדשות

ביטוח בינלאומי

רגולציה

כדאי לדעת

מאמרים

הזירה המשפטית

עיון נוסף

סקירות

שיחת פוליסה

פוליסה פיננסים

סייבר

insurtech