הדרך למוסד בוררות וגישור בענף הביטוח

13.12.17 | 17:09
 לצד פעילות הפיקוח על הביטוח להקמת מוסד בוררות, פועל אשר סייפר, יו"ר המכללה לביטוח, להקמת מוסד לגישור-בוררות במסגרת לשכת סוכני הביטוח. היוזמה היא על רקע ההמלצה שנכללה בדוח של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח להקים טריבונל משפטי לתביעות ביטוח

מנורה מבטחים – הקבוצה הראשונה שקיבלה את אישור רשות שוק ההון לעמידה בהוראות סולבנסי 2

13.12.17 | 12:39
עודף ההון של מנורה מבטחים ביטוח ליום 31 בדצמבר 2016 בהתחשב בתקופת הפריסה עומד על כ-2.15 מיליארד שקל. ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה עודף ההון הנו כ-822 מיליון שקל. יחס כושר הפירעון של מנורה מבטחים ביטוח לשנת 2016, הינו בשיעור של 124% ללא התחשבות בהוראות הפריסה

הפניקס השיקה פורטל חדשני כחלק מההיערכות לתקנות התשלומים

13.12.17 | 17:16
הפורטל נועד להסדיר את אופן הדיווח על הפקדות פנסיוניות של עובדים להפניקס. הפורטל נגיש בכל זמן ומכל מקום ומאפשר הפקת דוחות באופן עצמאי ומהיר

מבטחים ומבוטחים

חדשות

כדאי לדעת

הזירה המשפטית

רגולציה

מאמרים

עיון נוסף

סקירות

שיחת פוליסה

ביטוח בינלאומי

סייבר

פוליסה פיננסים

insurtech