בדיקה: 14% מהכספים בקרנות הפנסיה צבורים בחשבונות לא פעילים המהווים 55% מהחשבונות

16.08.17 | 17:04
חוסר יעילות או עודף רווחיות?: על פי הערכות – בחשבונות הלא פעילים מנוהלים כ-35 מיליארד שקל, בגינם נגבים דמי ניהול בשיעור של כ-157.5 מיליון שקל. לו היו נגבים בגין סכום זה דמי ניהול בשיעור של חשבונות פעילים – הסכום היה עומד על 91 מיליון, עודף הגבייה: כ-66 מיליון שקל. האם סכום זה מצדיק אחזקת 2 מיליון חשבונות לא פעילים?

הפניקס מרחיבה את מעגל הזכאים למסלול "רכב שני"

16.08.17 | 14:35
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס לפוליסה: הבנו שבעסקים רבים, לא רושמים את הרכבים על שם העסק, כיוון שהדבר פוגע בערכם הכספי. כיוון שעיקר הנסיעות עדיין מבוצע ברכב מהעבודה, ניתן מבחינה חיתומית לתת הנחות ותנאים מועדפים לרכב השני

פז: הנזק בשריפה בבית הזיקוק באשדוד מוערך בכ-20 מיליון שקל

16.08.17 | 17:51
על פי הערכות הביטוח נעשה בחו"ל כאשר כלל ביטוח, מגדל והפניקס עושות פרונטינג

מבטחים ומבוטחים

חדשות

כדאי לדעת

הזירה המשפטית

רגולציה

מאמרים

עיון נוסף

סקירות

שיחת פוליסה

ביטוח בינלאומי

סייבר

פוליסה פיננסים

insurtech