שיפור מהותי בתוצאות של מבטחי משנה ב-2022 לעומת 2021 בביטוח חובה וחבויות ומנגד הרעה ניכרת בביטוח רכב רכוש / חגי שפירא

שיפור מהותי בתוצאות של מבטחי משנה ב-2022 לעומת 2021 בביטוח חובה וחבויות ומנגד הרעה ניכרת בביטוח רכב רכוש / חגי שפירא

בשנת 2022 עברה 35% מתפוקת האלמנטרי למבטחי המשנה, קיטון צנוע של פחות מ-2% בשיעור ההשתתפות אבל גידול נומינאלי של 633 מיליון שקל בסך התפוקה שהועברה * כתוצאה מכך, עברו מבטחי המשנה עברו מהפסד לרווח בסך 1.1 מיליארד שקל * הגידול הניכר בתפוקת המבטחות בתחומי רכוש ואחרים הביא לגידול משמעותי ברווח מכיוון ש-70% ממנו הועבר למבטחי משנה. סיכום 2022 בביטוח המשנה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה