ללא הסדר וללא טובות הנאה: בוטלה הבקשה נגד מיטב דש לגילוי מסמכים שהוגשה על רקע חשש להפרת חובת זהירות של נושאי משרה

ללא הסדר וללא טובות הנאה: בוטלה הבקשה נגד מיטב דש לגילוי מסמכים שהוגשה על רקע חשש להפרת חובת זהירות של נושאי משרה

אסף רביד, המחזיק ב-50 מניות החברה, הגיש את הבקשה בתחילת 2022 בטענה כי החברה לא רכשה פוליסת ביטוח לכיסוי חבויותיה לשיפוי בגין חבות-עבר שנטלה על עצמה במסגרת שתי עסקאות מיזוג. לדברי רביד, לאחר שעיין במסמכים שהועמדו לעיונו על ידי החברה הוא הגיע למסקנה כי אין ממש בטענותיו והחליט להפסיק את ההליך. בקשת ההסתלקות הוגשה בהסכמת שני הצדדים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה