המחוזי: אין לעמוד על דרישת הכתב כאשר ברור שהמבוטח עומד על ביטול הפוליסה וקיים תיעוד לכך / עו"ד ג'ון גבע

המחוזי: אין לעמוד על דרישת הכתב כאשר ברור שהמבוטח עומד על ביטול הפוליסה וקיים תיעוד לכך / עו"ד ג'ון גבע

נקבע כי עמידה דווקנית על ביטול פוליסה באמצעות פנייה בכתב עשויה להביא לפגיעה בציבור המבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה