בנק הפועלים השיג פשרה עם המבטחים בעקבות פרשת המס ויקבל 135 מיליון דולר; המבטחת – כלל ביטוח בפרונט

בנק הפועלים השיג פשרה עם המבטחים בעקבות פרשת המס ויקבל 135 מיליון דולר; המבטחת – כלל ביטוח בפרונט

מבטחי המשנה ברובדים השונים הינם חתמי לוידס ובראשם AXA-XL וסוכנות הביטוח היא בטח תורן. הסכום ששולם לרשויות האמריקאיות, בהתאם להבנות שהושגו במרץ 2020 – 870 מיליון דולר, כך שכלל ביטוח תקבל חזרה כ-15% מהסכום ששולם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה