המשמעויות של ביטוח אחריות בחוק חוזה הביטוח / פרופ' זיו רייך, רו"ח

המשמעויות של ביטוח אחריות בחוק חוזה הביטוח / פרופ' זיו רייך, רו"ח

תכלית ביטוח האחריות היא להגן על המבוטח מפני תביעה של צד שלישי, אך כדי לפשט את ההליכים, הוקנתה לצד השלישי זכות תביעה ישירה מול המבטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה