הרשות מעדכנת את ביטוח הדירה: תאפשר רכישת הרחבה לפוליסה התקנית לכיסוי נזק לדירה מכל סיבה

הרשות מעדכנת את ביטוח הדירה: תאפשר רכישת הרחבה לפוליסה התקנית לכיסוי נזק לדירה מכל סיבה

בעקבות מספר אירועים של קריסת מבנים שאירעו בישראל ובעקבות אי בהירות לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי למקרים אלו, עלה הצורך לבחון את היקף הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח דירה

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעדכנת את פוליסת ביטוח הדירה. מטרת התיקון לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל סיבה. העדכון כולל מענה ראשוני ורחב יותר באירועי קריסת בניינים לצד הרחבת המענה הניתן בעת אירועים בהם הפגיעה בבניין הינה רחבה ונדרש שיקום למבנה גם ללא נזק מהותי לדירה

בעקבות מספר אירועים של קריסת מבנים שאירעו בישראל ובעקבות אי בהירות לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי למקרים אלו, עלה הצורך לבחון את היקף הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח דירה. מטרת התיקון לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל סיבה.

עיקרי התיקון הם:
א. תתאפשר רכישת הרחבה לפוליסה התקנית לכיסוי נזק לדירה מכל סיבה. הרחבה זו תאפשר למבוטחים לרכוש כיסוי לנזק מכל סיבה שהיא לדירה, לרבות מקרים של התמוטטות וקריסה של הדירה גם בגין אירוע שאינו כלול בכיסוי הבסיסי לדירה.
ב. מקרה הביטוח יכלול אבדן או נזק תאונתי לדירה בבית המשותף או לבית המשותף, בשיעור שאינו קטן מ-70% מסכום ביטוח הדירה בדומה לכיסוי "סכום ביטוח נוסף" וזאת במטרה לתת מענה למצב בו נגרם לדירה נזק משמעותי.
ג. ההרחבה צפויה לתת מענה גם למקרה בו הבניין ניזוק בצורה משמעותית והדירה המבוטחת, הנמצאת, בבית המשותף אינה ניזוקה אך אינה שמישה עבור המבוטח באופן שיאפשר דיור חלופי ושיקום של המבנה.
ד. לאור מחלוקות ופרשנויות שונות בעקבות אירוע התמוטטות מבנים בישראל ופסיקות שונות בנושא, תתווסף הגדרה ייעודית למושג "התפוצצות" בכדי למנוע מצב של אי בהירות וכדי שהרחבת הביטוח תהיה אפשרית ואפקטיבית.
ה. הפיצוי בגין הוצאות שכר דירה יוגדלו לתקופה מרבית של 24 חודשים במקום 12 חודשים, למבוטחים אשר נותרו ללא קורת גג, זאת מתוך הבנה שבמקרים רבים משך הזמן יארך תקופה הארוכה מ-12 חודשים.
ו. בנוסף, מתוך ניתוח אירועים שקרו בעת האחרונה, הכיסוי הביטוחי יאפשר תשלום בגובה שכר דירה חלופי בגין שלושה חודשים ראשונים, מיד לאחר קרות האירוע וללא דרישה של חובת הצגת חוזה שכירות בפועל, וזאת על מנת לתת מענה ראשוני במצב אי ודאות אליו נקלע המבוטח.

לאור החשיבות הרבה לכיסוי ביטוחי שלם ומתן מענה נגיש והולם לציבור הרחב, תתאפשר רכישה של הרחבה לכיסוי בשל נזק משמעותי לדירה ושל כיסוי כנגד נזקים לצד ג' בעבור מבוטחים שרכשו את פוליסת הביטוח שלהם, עבור הלוואה לדיור, גם באמצעות סוכנויות הביטוח של הבנקים למשכנתאות.

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: "אני רואה חשיבות רבה בהתאמת הכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח בצורה הגבוהה ביותר, זאת במטרה להבטיח מענה ראוי לצרכיו בעת הצורך. בעדכון הנוכחי, שמנו דגש על מענה מהיר מחברות הביטוח למבוטחים על מנת לא להשאיר מבוטחים ללא קורת גג וללא מענה הולם בעת התרחשות האירועים, ולמנוע מצב בו תידרש תקופה ארוכה עד לקבלת פיצוי ובירור החבות. הרשות תמשיך לבחון פתרונות שונים ותוספות לכיסוי הקיים בפוליסה התקנית לטובת ציבור המבוטחים בישראל".כתיבת תגובה