בקשה לייצוגית: שלמה ביטוח מפחיתה את סכום השיפוי מבלי לציין את הגורמים להפחתה למבוטחים

בקשה לייצוגית: שלמה ביטוח מפחיתה את סכום השיפוי מבלי לציין את הגורמים להפחתה למבוטחים

חוזר המפקח קובע כי על המבטח להודיע למבוטח מהם המשתנים המפחיתים לקביעת ערך הרכב לצורך חישוב תגמולים. בבקשה נטען כי בשלוש השנים האחרונות החברה לא הודיעה על משתנים אלו, ולמרות זאת הפחיתה את מחיר הרכב בקרות מקרה ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה