הראל רשמה ברבעון הראשון רווח כולל של 327 מיליון שקל – גידול של 28%

הראל רשמה ברבעון הראשון רווח כולל של 327 מיליון שקל – גידול של 28%

הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לכ-9.8 מיליארד שקל, גידול של כ-32% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד * התוצאות הושפעו, בין היתר, מעלייה בעקום הריבית אשר הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות, מירידות בשוקי ההון, ומאי גבית דמי ניהול משתנים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה