האם מסירת רכב לצד שלישי ואי השבתו לידי המבוטח מהווה גניבה ומקרה ביטוח? / עו"ד ג'ון גבע

האם מסירת רכב לצד שלישי ואי השבתו לידי המבוטח מהווה גניבה ומקרה ביטוח? / עו"ד ג'ון גבע

הגישה שאומצה לפירוש של המונח "גניבה" בהקשר של פוליסות ביטוח דוחה את הפרשנות הצרה לפי הדין הפלילי, ומעדיפה פרשנות מרחיבה המגשימה את מטרות הצדדים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה