ווישור על עסקת איילון: קיים הפרש ניכר בין המידע שהוצג לנתונים בדוח יחס כושר הפירעון; דורשת לבצע התאמת מחיר לעסקה

ווישור על עסקת איילון: קיים הפרש ניכר בין המידע שהוצג לנתונים בדוח יחס כושר הפירעון; דורשת לבצע התאמת מחיר לעסקה

מנהל העזבון התבקש לפעול כך שטרם השלמת העסקה יוזרם הון ראשוני בסיסי שישיב לאיילון את יחס כושר הפירעון שהוצג לווישור. ווישור ציינה, כי ככל שהדרישה לא תיענה היא שומרת את זכותה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה

התפתחויות בעסקת הרכישה של ווישור את איילון. לפוליסה נודע כי ווישור מפעילה לחץ לקבלת התאמת מחיר בדרך של הפחתת התמורה או הזרמת חלק מהתמורה לחברה כהון.

ווישור דיווחה הבוקר כי פנתה אתמול (יום ג', 21 ביוני) לבעל השליטה הפורמלי באיילון – מנהל העזבון של לוי רחמני המנוח, עו"ד מורן מאירי, וטענה כי הנתונים שהוצגו לה לא תאמו לכאורה את דוח יחס כושר הפירעון שפרסמה החברה ב-31 במאי.

עסקת ווישור-איילון נחתמה ביוני 2021 לפי שווי של יותר מ-700 מיליון שקל. אז נסחרה איילון בבורסה לפי שווי של 530 מיליון שקל, וכיום היא נסחרת סביב שווי של 380 מיליון. ווישור חתמה בהתחלה על רכישת כ-50% ממניות איילון, אולם בהמשך התברר כי היא תרכוש גם 17% נוספים ממניות איילון, שיועדו לנגה רחמני. כך שהיא תרכוש אחזקה של כ-67% תמורת 462 מיליון שקל – שווי של כ-690 מיליון שקל.

בהמשך הכניסה ווישור משקיע אסטרטגי – משפחת ברק וחברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית, שהשקיעו 270 מיליון שקל: 180 מיליון שקל תמורת 26% ממניות איילון ו-90 מיליון תמורת כ-17.5% ממניות ווישור.

ווישור: דוח יחס כושר הפירעון של איילון לא תאם את הנתונים שהוצגו

ווישור, כאמור, פנתה אתמול לאיילון באמצעות עו"ד צביקה אגמון, בטענה כי הנתונים בדוח זה לא תאמו לכאורה והציגו הפרש ניכר למידע שהוצג לרשות שוק ההון ולחברה, בעיקר בנוגע ליחס כושר הפירעון של איילון ל-2021, בדיונים לקבלת היתרי השליטה של ווישור באיילון.

בווישור ציינו, כי מדובר במידע אשר עליו הסתמכו החברה וקבוצת השליטה בה, ושעל בסיסו, בין היתר, נטלו על עצמן התחייבויות נוספות.

נוכח האמור, התבקש מנהל העזבון לפעול לכך, שטרם העברת השליטה באיילון לווישור, וקודם להשלמת העסקה, תבוצע הזרמת הון ראשוני בסיסי אשר תשיב את יחס כושר הפירעון של איילון לשיעור שהוצג לרשות ולווישור, כך שהתחייבויות החברה יותאמו למידע שהוצג.

לחלופין מציעים בווישור, תבוצע התאמה לתמורה בגובה הפער כאמור. עוד ציינה החברה, כי ככל שדרישה זו לא תיענה בחיוב, היא שומרת על זכותה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בקשר לעסקה, לרבות האפשרות לביטולה.

העסקה אמורה להסתיים עד סוף החודש ועדיין מתנהל מו״מ בין הצדדים. ווישור נחושה לקבל את ההתאמה לאור שינוי האקלים הכלכלי העולמי, שבא לידי ביטוי בירידות בבורסות ברחבי העולם, ומצפה שיבוא לידי ביטוי בהתאמת המחיר. גורמים המעורים בפרטי העסקה מזכירים כי ברכישת מגדל על ידי שלמה אליהו מידי ג'נרלי היה אירוע דומה ובוצעה התאמת מחיר משמעותית.

לצורך השלמת העסקה ביצעה איילון לאחרונה קיפול שכבה, כאשר מיזגה את פעילות איילון ביטוח ואיילון אחזקות.

ווישור מובלת על ידי המייסד ובעל השליטה אמיל וינשל, ששימש לשעבר כמנכ"ל איילון.

איילון מנוהלת על ידי שרון רייך, שהיה מנהל הכספים של הקבוצה 15 שנים, המכיר את החברה היטב ועושה בה שינויים מאז נכנס לתפקידו במטרה להפוך אותה לחברה מובילה. יו״ר החברה הוא ד"ר אביגדור קפלן, מבכירי המנהלים במשק בישראל עם ניסיון עסקי וביטוחי רב והם ביחד מנווטים את החברה בשיתוף פעולה.

הערכות של גורמים המקורבים לעסקה הן שהצדדים יפגשו כדי להגיע להבנות עד לסוף החודש.כתיבת תגובה