ערעור לעליון הוגש על החלטת המחוזי לדחות בקשה לייצוגית נגד הראל בעניין אי המצאת פוליסות למבוטחים

ערעור לעליון הוגש על החלטת המחוזי לדחות בקשה לייצוגית נגד הראל בעניין אי המצאת פוליסות למבוטחים

הערעור קשור לייצוגית שהוגשה ב-2020 נגד הראל ונגד קרנות השוטרים בישראל בע"מ בטענה שהראל לא המציאה למבוטחים את פוליסת ביטוח החיים הקבוצתית וכי לא גילתה להם, כביכול, על אודות שינויים שבוצעו בפוליסה אגב חידושה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה