כלל הוסיפה כיסוי למחלת הצליאק הכולל פיצוי עד 50 אלף שקל

כלל הוסיפה כיסוי למחלת הצליאק הכולל פיצוי עד 50 אלף שקל

מבוטחים בגילאי 5 עד 35 שירכשו את פוליסת "מדיכלל מחלות קשות 33" יהיו זכאים למחצית מסכום הביטוח שנרכש

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה