המפקח על הביטוח מתנה את רכישת מקס על ידי כלל ביטוח בהפסקת פעילות סוכנות הביטוח של מקס

המפקח על הביטוח מתנה את רכישת מקס על ידי כלל ביטוח בהפסקת פעילות סוכנות הביטוח של מקס

הרשות, כך נמסר לכלל ביטוח, עדיין בוחנת את נחיצותם של התנאים להפרדה בין פעילויותיהן העסקיות של כלל ביטוח ושל מקס

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה