האם השימוש ברכב המבוטח תאם את תנאי פוליסת הסחר שהוצאה למבוטחת? / עו"ד ג'ון גבע

האם השימוש ברכב המבוטח תאם את תנאי פוליסת הסחר שהוצאה למבוטחת? / עו"ד ג'ון גבע

על בית המשפט היה לקבוע האם החריג הקבוע בסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח התקיים באופן שהצדיק הסרת הכיסוי הביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה