Swiss Re: העולם מצוי ב"תת ביטוח" / ישראל גלעד

Swiss Re: העולם מצוי ב"תת ביטוח" / ישראל גלעד

לפי דוחות של מבטח המשנה השוויצרי, נזקי הטבע בשנים האחרונות גרמו נזקים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים, ופחות ממחצית מהיקף הנזק היה מבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה