רשות שוק ההון הטילה על מגדל שורה של מגבלות לחיזוק הממשל התאגידי

רשות שוק ההון הטילה על מגדל שורה של מגבלות לחיזוק הממשל התאגידי

אחרי שהתריעה על אי יציבות ניהולית, הורתה רשות שוק ההון על מגדל ביטוח למנות יו"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש שנים לפחות. עוד הנחתה הרשות לבסס הפרדה מבנית בין מגדל אחזקות למגדל ביטוח. מגדל: דוחה את טענות הרשות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה