ינואר 2023: אחרי רצף של חודשים שליליים: פתיחת שנה חיובית בקרנות הפנסיה המקיפות במסלול 0-50 ומנייתי

ינואר 2023: אחרי רצף של חודשים שליליים: פתיחת שנה חיובית בקרנות הפנסיה המקיפות במסלול 0-50 ומנייתי

בהשוואת ממוצעי התשואות של מסלול 0-50 למנייתי לא נרשמו הפרשים משמעותיים. במבט לתחילת השנה, התשואות ממשיכות להיות נמוכות ובמסלול 0-50 נעות בין -0.68% ל-4.95%; מנייתי: בין 2.95% ל-2.43%

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה