מגדל מקפת הגישה תביעת קופת גמל ממעביד על סך 1.2 מיליון שקל נגד מועצה מקומית עילוט

מגדל מקפת הגישה תביעת קופת גמל ממעביד על סך 1.2 מיליון שקל נגד מועצה מקומית עילוט

לטענת מגדל, המועצה המקומית לא העבירה או חדלה להעביר תשלומי ההפרשות או דמי הגמולים בגין עובדיה, וכי היא לא שעתה לפניותיה, במסגרתן נדרשה על ידה להעביר את ההפרשות והתשלומים הללו על פי חוזה הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה