פברואר 2023: חודש שלילי בקרנות הפנסיה: תשואות חודשיות של עד 1.5%-

פברואר 2023: חודש שלילי בקרנות הפנסיה: תשואות חודשיות של עד 1.5%-

במסלולים המנייתים נרשמה תשואה חודשית שלילית שנעה בין 1% ל-2.6%

קרנות הפנסיה מקיפה במסלול 0-50 בחודש פברואר 2023 מדשדשות מתחת לאפס. אלטשולר שחם עם התשואה הגבוהה ביותר של 0.56%-. אחריה איילון מיטב עם תשואה של 0.75%-. אחריהן הראל עם תשואה של 0.84%-.

במבט מתחילת השנה ניכרת מגמה חיובית – אלטשולר שלם עם התשואה הגבוהה ביותר של 2.40%. אחריה איילון מיטב – 1.86%. אחריהן הראל 1.47%.

אולם במבט ל-12 חודשים התשואות חוזרות למגמה שלילית. הראל עם תשואה של 1.46%-. אחריה מנורה מבטחים – 1.73%-. אחריהן מגדל – 2.25%-.

במבט לשלוש שנים, כלל ביטוח עם התשואה הגבוהה ביותר – 24.29%, אחריה הפניקס עם תשואה של 24.88%. אחריהן מנורה מבטחים עם תשואה של 24.08%.

במבט לחמש שנים, הפניקס עם התשואה הגבוהה ביותר – 37.84%. אחריה כלל ביטוח – 36.57%. אחריהן איילון מיטב – 35.30%.

סך נכס פנסיה בחברה לפי נתוני פנסיה נט פברואר 2023. יעד לפרישה 2055 *

תשואות קרנות פנסיה מקיפה במסלול מנייתי

בקרנות הפנסיה המקיפה במסלול מנייתי אלטשולר שחם עם התשואה הגבוהה ביותר של 0.97%. אחריה איילון מיטב עם תשואה של 1.03%-. אחריהן הראל עם תשואה של 1.04%-.

מתחילת השנה, אלטשולר שחם עם התשואה הגבוהה ביותר של 2.86%. אחריה איילון מיטב עם תשואה של 2.18%. אחריהן הראל – 1.94%.

במבט ל-12 חודשים הראל עם התשואה הגבוהה ביותר של 3.36%-. אחריה מנורה מבטחים עם תשואה של 3.58%-. אחריהן מגדל עם – 4.35%-.

במבט לשלוש שנים, הראל עם התשואה הגבוהה ביותר של 27.52%. אחריה כלל ביטוח עם – 25.57%. אחריהן מגדל מקפת עם תשואה של 25.45%.

במבט לחמש שנים, כלל ביטוח עם התשואה הגבוהה ביותר של 37.53%. אחריה מנורה מבטחים – 36.70%. אחריהן הפניקס עם 36.03%.

תשואות קרנות פנסיה מקיפה במסלול מנייתי

 

 

קרנות הפנסיה המקיפה במסלול המנייתי בחודש פברואר השנה רשמו ממוצע תשואות נמוך בהשוואה לממוצע תשואות במסלולים לבני 0-50. המסלולים המנייתים הפסידו בהפרש של 0.41%- לעומת מסלול 0-50.

מתחילת השנה ממוצע תשואה מסלול מניות גבוה ב-0.23% ממסלול 0-50.

במבט ל-12 חודשים אחרונים, הפרש בין המסלולים עומד על 2.44%- לטובת מסלול 0-50.

במבט לשלוש שנים, מסלול 0-50 הפסיד 2.30% לעומת מסלול מנייתי. במבט ל-5 שנים מסלול 0-50 רשם הפסד של 2.01%, בהשוואה.

ממוצע תשואות בקרנות פנסיה מקיפה: מסלולי מניות ומסלולי 0-50כתיבת תגובה