לראשונה מזה זמן רב: תחום ביטוח חבויות היה הרווחי ביותר באלמנטרי ב-2022

לראשונה מזה זמן רב: תחום ביטוח חבויות היה הרווחי ביותר באלמנטרי ב-2022

השינוי בעקום הריבים הוביל את הפרמטרים שאינם רווחי השקעה למעבר מהפסד לרווח תוך שיפור של 1.3 מיליארד שקל, והתחום הקטן ביותר הביא לקיטון משמעותי בשיעור ההפסד הכולל באלמנטרי. חלקן של שש הגדולות ברווחיות עומד על 95%. החברה הגדולה והרווחית: הראל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה