דוחות כספיים | הרווח הכולל של מור גמל ופנסיה עמד ברבעון 1 על כ-8.1 מיליון שקל

דוחות כספיים | הרווח הכולל של מור גמל ופנסיה עמד ברבעון 1 על כ-8.1 מיליון שקל

ביחס לכ-1.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של פי שבעה. החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ-62.1 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה