האם "תקופת המתנה" שוללת זכאות מבוטח לתגמולי ביטוח?

האם "תקופת המתנה" שוללת זכאות מבוטח לתגמולי ביטוח?

או שנשללת האפשרות להגשת התביעה בתקופה זו בלי לשלול את זכאותו של המבוטח לתגמולי ביטוח? * המלצת בית המשפט: עדיף לרכז את כל הוראות הפוליסה על מסמך אחד ולא לפזרן בין מספר מסמכים, שהבנתם דורשת הצלבת מידע ונתונים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה