הפניקס תובעת מהראל 935 אלף שקל עקב טענה לכפל ביטוח

הפניקס תובעת מהראל 935 אלף שקל עקב טענה לכפל ביטוח

לטענת הפניקס, היא פיצתה את מבוטחתה בגין נזקי אש במבנה בהתאם לחבותה על פי הפוליסה, ועל הראל לשאת בחלקה בנזק בהתאם לסכום הביטוח בו היה מבוטח אצלה הנכס נשוא התביעה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה