כלל ביטוח תשקיע 330 מיליון שקל באפריקה התחדשות עירונית ותקים איתה תאגיד משותף בהשקעה של 800 מיליון שקל

כלל ביטוח תשקיע 330 מיליון שקל באפריקה התחדשות עירונית ותקים איתה תאגיד משותף בהשקעה של 800 מיליון שקל

הסכם בין אפריקה ישראל מגורים מקבוצת לפידות לבין כלל ביטוח: חברת הבת אפריקה התחדשות עירונית תקצה לכלל ביטוח 20% מהון המניות המונפק והנפרע שלה בתמורה ל-330 מיליון שקל, על בסיס שווי חברה מוסכם של כ- 1.3 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה