סולקה בקשה לייצוגית נגד איילון

סולקה בקשה לייצוגית נגד איילון

הייצוגית עסקה בהפחתה אוטומטית בתשלומים לצד ג' בתאונה שהתרחשה בצומת. תגובת איילון: מפסק הדין עולה, כי בית המשפט השתכנע שבנוסף להעדר עילה אישית של המבקשת, עומדות לאיילון טענות הגנה נוספות המצדיקות את דחיית בקשת האישור וכי אין תועלת בהמשך ההליך. עוד נמסר, שהבקשה הוגשה מטעם שני הצדדים, ללא פסיקת שכר או גמול למבקשת או לעורך דינה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה