אושרה פשרה בייצוגית נגד הפניקס וסוכנות פועלים משכנתאות

אושרה פשרה בייצוגית נגד הפניקס וסוכנות פועלים משכנתאות

חברת הביטוח נתבעה על ידי בעלי משכנתאות על כך שהעלתה את הכיסוי הביטוחי בשיעור של כ-25% ללא הסכמת המבוטחים ובחרה שלא לידע אותם על כך. במסגרת ההסכם התחייבה הפניקס לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בשיעור הרווח המיוחס לפרמיה העודפת שנגבתה מהם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה