קרנות הפנסיה רשמו עודף אקטוארי ממוצע של 0.35% ב-2017 לעומת גירעון של 0.34% ב-2016

קרנות הפנסיה רשמו עודף אקטוארי ממוצע של 0.35% ב-2017 לעומת גירעון של 0.34% ב-2016

המאזן האקטוארי הושפע לטובה השנה בשל השינוי בהקצאת אג"ח מיועדות. פסגות רשמה עודף אקטוארי של 0.6% - הגבוה בענף. מבין הקרנות הגדולות מובילות הראל והפניקס

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה