אי בהירות בפוליסה תפורש כנגד המנסח בעיקר כשמדובר בתניות פטור או בחריגים

אי בהירות בפוליסה תפורש כנגד המנסח בעיקר כשמדובר בתניות פטור או בחריגים

בית המשפט: לנוכח מאפייניו הייחודיים של חוזה ביטוח הנובעים מפערי הכוחות בין הצדדים, היותו חוזה אחיד במהותו הצופה פני עתיד, ושהתניות בו אינן פשוטות להבנה לאדם מן היישוב, אומצו כללי פרשנות ייחודיים לפוליסות ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה