העליון: ככל שזכות המבוטח מותנית בהתקיימות תנאי הפוליסה כך גם זכותו של צד ג' שאינה עומדת בפני עצמה

העליון: ככל שזכות המבוטח מותנית בהתקיימות תנאי הפוליסה כך גם זכותו של צד ג' שאינה עומדת בפני עצמה

בבסיס חוות דעתו של השופט עמית, בדעת מיעוט, עומדת ההנחה, כי סעיף 68 מקנה לצד השלישי זכות מהותית, וכי הוא "מעין מוטב" הרשאי לתבוע ישירות את המבטחת

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה