רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

במסגרת פסק הדין נקבע, כי "כל הדרכים מובילות לממונה" וכי הממונה בחר "לגלגל את תפוח האדמה הלוהט" הלאה ממנו וכי לממונה חלק לא קטן באי מציאת פתרון ההולם. כל זאת, אף שהממונה לא היה צד להליך כנתבע, לא התבקש נגדו כל סעד, לא הובאו ראיות מטעמו ולא ניתנה לו האפשרות להתגונן. גם לגופו של עניין, מדגיש הממונה, דינן של הקביעות להתבטל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה