כמה חייבת מבטחת של מבוטח אשר פשט את הרגל  / מאת עו"ד ג'ון גבע

כמה חייבת מבטחת של מבוטח אשר פשט את הרגל / מאת עו"ד ג'ון גבע

המבטחת הייתה מוכנה לשאת בתשלום הנזק לתובעות, אך בניכוי סכום השתתפותה העצמית של הנתבעת, התובעות טענו כי עניין ההשתתפות העצמית הוא עניין חוזי מובהק, שהיה מצוי במישור היחסים שבין המבוטח למבטחת, וגלגולו על כתפי צד שלישי אינו צודק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה