גלגולה של שריפה בבית עסק, דחיית התביעה, תלונה במשטרה ולבסוף – תשלום חלקי / מאת עו"ד ג'ון גבע

גלגולה של שריפה בבית עסק, דחיית התביעה, תלונה במשטרה ולבסוף – תשלום חלקי / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובעים טענו, כי במקום שמנורה תברר את חבותה ביושר ובהגינות, היא ניסתה לחמוק מאחריותה, בטענה שהתובעים הציתו את החנות שבבעלותם במטרה לזכות בתגמולי ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה