רשות שוק ההון מתכוונת לחייב את המוסדיים ליידע את המצטרפים לקרן פנסיה על גביית ההוצאות הישירות ושיעורן

רשות שוק ההון מתכוונת לחייב את המוסדיים ליידע את המצטרפים לקרן פנסיה על גביית ההוצאות הישירות ושיעורן

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לתיקון חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל. הרשות מבקשת לקבוע כי גוף מנהל יפרסם את ההוצאות הישירות שנגבו שנה לאחור לעמיתים ומצטרפים חדשים בטפסי ההצטרפות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה